in-kep-file-13

Với thiết kế đơn giản cùng nền trắng làm cho các thông tin hình ảnh cung cấp trở nên nổi bật và in sâu vào tâm trí khách hàng. Đây là một trong những sáng tạo của người thiết kế để mang lại những hiệu quả tốt nhất cho mẫu kẹp file đẹp.